Tamme I

Vanavanavanavanaisa talu

Tamme talud asuvad Järva-Jaani vallas Järva-Jaanist Koerusse (Tartu -Jõgeva -Käravete mnt.) suunduva tee ääres enne Koeru valla piiri paremal 1,47 km ulatuses. Neid on kaks ja nad mõlemad kannavad Tamme nime, sellest on tingitud jaotus I ja II. Eesti Vabariigi ajal moodustasid talud ühe terviku. Talu oli kuulus oma tõuhobuste poolest, oma traktor ja ametisse võetud traktorist, rehepeksugarnituur ja saekaater. 1938.a. jagas vanaks jäänud Priidik talu uuesti kaheks kahele pojale.

Tamme suurusega 27,3 ha. (Ühes tükkis, 21 piirimärki, 17,8 ha põldu ja 9,4 ha metsa. Päritud 1/6 ulatuses, 5/6 osas teostatud nõudeõigusest suurema maa ost). Perekond oli selle talu omanikuks juba tsaari ajal. Sajandi vahetusest oli peremeheks Priidik Innusaar (osades dokumentides Hinnosaar). Mõlemalt poolt talu jooksvad piirid on tähistatud mõisa piiridena - Järva-Jaani pool Pähu ja Koeru pool Kuusna mõis. Kuusna poolne piir on ka kahe valla piiriks.


Kinnistud
Tamme II
Esilehele
Tagasi


Koostatud 3.veebr. 1998, viimati muudetud 12. aprill 2000, tonu@estpak.ee